גלאי גז

גלאי גז גילוי –  חומר דליק מסוג גז טבעי או גפ"מ

 

גלאי גז תפקידו להתריע על ריכוזי גזים  באווירברמה ממוכנת. בגלאי גז משתמשים כדי להימנע מחשיפה לגזים רעילים וכמובן כדי למנוע שריפה. כאשר שריכוז הגז המסוכן עולה על רמה מסוימת, גלאי העשן יתריעבאמצעות אזעקהאו באמצעות הפעלה של אור . בעוד שגלאי הגז

גלאי גז (גפ"מ)חדישים מתריעים על מספר גזים שונים.

גלאי גז לזהוי של גזים מסוכנים

גלאי גז מופעלים  על ידי סוללות, והם נפוצים בשימוש בעיקר בתים פרטיים.

היכנסו לאתר שלנו ובידקו את גלריית גלאי העשן על גז -גלאי גפ"מ

 

גלאי הגז יכול למנוע מבעוד מעוד אסונות ונזקים הנובעים מדליפות גז כגון נפיצות, דליקות ושריפה, וסכנות של  חנק כתוצאה משאיפת גז.